Биљана Милановић

професор физичког васпитања

Брже, јаче, боље…

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор физичког васпитања
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Магистар наука физичке културе, 2014. године
Место и датум стицања лиценце:Ниш, 4. 6. 2014. године
Познавање страних језика:руски језик – А1

Радно искуство:

ОШ ,,Свети Сава” Баточина, од 15. 11. 2000. године

Пројекти:

Учесник у пројекту ,,Реконструкција спортске сале у ОШ ,,Свети Сава” (2005. године)
Учесник у пројекту Светске банке ,,Бржи, јачи, спретнији” (2004. године)
Реализатор пројекта ,,Играјмо одбојку” (2008. године)
Реализатор пројекта у ОШ ,,Дан више за одбојку” (2015. године)
Учесник у пројекту ,,20.000 лопти за будуће шампионе” (2019. године)

Објављени научни и стручни радови:

2004. године: ,,Историјски развој Соколског покрета од Чешке до Шумадије” ФИЕП (Међународни конгрес педагога физичке културе), Зборник радова, Врњачка Бања
2010. године: ,,Интензитет и активно време на часу физичког васпитања применом допунских вежби” ФИС (Међународни научни скуп), Зборник радова, Ниш
2011. године: ,,Метријске карактеристике тестова за процену прецизности дизања и смечовања у одбојци” ФИС (Међународни научни скуп), Зборник радова, Ниш
2014. године: ,,Утицај морфолошких карактеристика и моторичких способности на резултат у скоку увис опкорачном техником”, магистарска теза, ФФК Ниш
2019. године: ,,Употреба ИКТ у настави физичког васпитања” Зборник радова конкурса ,,Дигитални час” 2019/20.

Ангажовање у локалној заједници:

Председник Спортског удружења ,,Соколићи” од 2015. године
Члан Општинског већа од 2008. до 2012. године
Члан невладине организације ,,Ново лице” од 2003. до 2010. године

Посебна ваншколска интересовања:

Тренер у школском одбојкашком тиму од 2007. до 2016. године
Организатор зимовања за ученике ОШ ,,Свети Сава” у периоду од 2001. до 2010. и од 2016. до 2020. године
Учесник ТВ квиза ,,Слагалица”, 2020. година

Рад на рачунару:

Microsoft Office 97%
Платформе за учење 61%
Дигитални алати 32%
Дигитални уџбеници 35%
Интeрактивна табла 35%