Анђелка Јанковић

професор српског језика и књижевности

Подстицати децу на креативност, маштовитост и љубав према књизи уз лично усавршавање и већу професионалну ангажованост.

 

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Наставник српског језика и грађанског васпитања Андрагошки асистент, извођач програма образовања одраслих у другом и трећем циклусу
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Филолoшко-уметнички факултет Професор српског језика и књижевности, 2011. године
Место и датум стицања лиценце:/
Познавање страних језика:немачки језик – B1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2012. године
Дом здравља, Баточина, од 1999. до 2000. године

Награде и похвале:

Награда драмској секцији школе за споредну улогу, главну женску улогу, сценарио на Фестивалу „Велика школска позорница“, Топола, 2017. године
Повеља за учешће на Фестивалу ,,СМАГОШ”, Шетоња, 2015, 2016. године
Повеља за учешће на манифестацији „Златне руке“, Баточина, 2014, 2015. године

Ангажовање у локалној заједници:

Учествовање на манифестацији ,,Обедни хлебови” Удружења „Златне руке Баточине”
Учествовање у програму Културног центра и Градске библиотеке ,,Вук Караџић“, Баточина

Посебна ваншколска интересовања:

Филм
Позориште
Књиге

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
WordPress 43%
Платформе за учење 52%
Дигитални алати 50%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 35%