Ана Бошковић

професор разредне наставе у Солилу

Свако ново знање чини човека мудријим и богатијим!

 

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Мастер учитељ, 2015. година
Место и датум стицања лиценце:Београд, 12. 11. 2019. године
Познавање страних језика:енглески језик – B2 ниво,
немачки језик – А2 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 01. 09. 2020. године
Основна школа „Свети Сава“ Баточина, приправник од 2016. до 2017. године

Посебна ваншколска интересовања:

Одбојка
Тенис
Фитнес

Рад на рачунару:

Microsoft Office 100%
WordPress 19%
Платформе за учење 60%
Дигитални алати 67%
Дигитални уџбеници 99%
Интeрактивна табла 98%