Александра Стојановић

професор разредне наставе у Милатовцу

Није знање- знање знати, већ је знање- знање дати.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор разредне наставе
Последње стечено образовање и звање и година стицања: Mастер учитељ, 2016. година.
Познавање страних језика:eнглески језик – B2 ниво
француски језик – B1 ниво

Радно искуство:

ОШ ,,Свети Сава ” Баточина, од 2020. године
ОШ ,,Карађорђе” Велика Плана, 2018. године
ОШ ,,Надежда Петровић” Велика Плана, 2013. године

Сајтови и блогови:

Лепо лице магазин- ваш водич до лепог лица

Посебна ваншколска интересовања:

Спорт
Пешачење
Трчање
Копирајтинг ( енг. copywriting)

Рад на рачунару:

Microsoft Office 90%
WordPress 76%
Платформе за учење 56%
Дигитални алати 51%
Дигитални уџбеници 38%
Интeрактивна табла 39%