Александра Младеновић

професор историје

Није знање знање знати, већ је знање знање дати.

Контакт:

Радна биографија:

Радно место:Професор историје
Последње стечено образовање и звање и година стицања: 2001. године
Место и датум стицања лиценце:Косовска Митровица, 2005. године
Познавање страних језика:француски језик – А1 ниво

Радно искуство:

Основна школа „Вук Караџић“ Кнић, од 2016. године
Основна школа „Свети Сава“ Баточина, од 2001. године

Награде и похвале:

Светосавска повеља 3
Републичко такмичење 2007. године – Пласман на републичко – Врњачка бања 1. Марко Вучковић
Републичко такмичење 2008. године Палић – Пласман на републичко 1. Никола Милосављевић 2. Владислав Прешић
Републичко такмичење 2009. године Ниш – Освојено 3. место на републичком такмичењу – Никола Милосављевић
Републичко такмичење 2014. године Ниш – Пласман на републичко такмичење Јелена Вукосављевић
Пласман на републичко такмичење и освојено 1. место на републичком такмичењу – Регионална смотра талената – Крагујевац 2015. године Анђела Орловић пласман на републичко такмичење 2016. године
Републичко такмичење 2016. године Крупањ – Пласман на републичко – Стефан Јовановић – Кнић
Републичко такмичење 2019. године Ниш – Пласман на републичко – Мина Милановић

Посебна ваншколска интересовања:

Кулинарство
Фотографија

Рад на рачунару:

Microsoft Office 82%
WordPress 20%
Платформе за учење 95%
Дигитални алати 84%
Дигитални уџбеници 93%
Интeрактивна табла 50%