Једносменски рад

Пилот-пројекат „Обогаћен једносменски рад“

Пилот-пројекат „Обогаћен једносменски рад“ у ОШ „Свети Сава“ реализује се од 16. септембра 2019. године, у виду додатне подршке за ученике од првог до осмог разреда у Бадњевцу. У пројекту учествују ученици од 1. до 8. разреда и три наставника.

Пројекат подразумева реализацију четрнаест различитих интерактивних радоница распоређених на месечном нивоу. Успешно споровођење радионица и заинтересованост великог броја ученика за учешће у активностима, за кратко време, дало је изузетне резултате, те је наша школа постала пример добре праксе на државном нивоу. Такав успех потврдила је и посета министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића, 5. новембра 2019. године, као и других званичника на државном и локалном нивоу.

Радионице са одређеним активностима реализују се свакодневно по утврђеном термину, тј. према распореду који је предочен како ученицима и родитељима, тако и наставницима. Радионице се реализују сваког дана након часова и прилагођене су, у потпуности, редовној настави и без ометања исте. Планиране активности спроводе се у договору са ученицима и на основу њихових интересовања, а у складу са предвиђеним месечним планом. Школа у издвојеном одељењу у Бадњевцу има све услове за реализацију пројекта „Обогаћен једносменски рад“.

Уз све наведено, важно је истаћи и очигледне предности реализације овог пилот-пројекта:

  • Ученици позитивно реагују на реализацију активности и радионица;
  • Радо се одазивају оваквом виду наставе и изузетно су сарадљиви и посвећени радионицама;
  • Предано раде и учествују у ангажманима, у истраживачком раду и моделовању производа;
  • Број ученика не опада, напротив, повећава се, што указује на њихово задовољство и жељу да се прикључе оваквој врсти ваннаставних активности;
  • Сваком ученику пружена је неопходна додатна подршка у учењу, кроз усвајање одређених знања о самом учењу и методама учења ,али и самој примени усвојеног градива на одређеним задацима, кроз увежбавање и решавање одређених задатака;
  • У зависности од временских услова, али и од саме теме која се обрађује, активности се спроводе у учионици или дворишту, односно, на спортском терену и виртуелних учионица;
  • Ученици, као ни наставници нису оптерећени оцењивањем, већ све активности и задатке раде са уживањем препуштени креативности, таленту и тренутном доживљају дате теме;
  • Ваннставни прцес који се спроводи на нивоу „Обогаћеног једносменског рада“ у нашој школи представља један од наставних процеса у будућности.
  • Успех наше школе јесте што иде у корак са временом, пратећи све савремене европске токове и трендове, чиме се позиционира високо у школском систему.