Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ШКОЛСКОГ КОМПЛЕКСА И ИЗГРАДЊИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – КОТЛАРНИЦЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА ВОДЕ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ОШ ”СВЕТИ САВА” У БАДЊЕВЦУ – број 1/20.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОШ ”СВЕТИ САВА” И СШ ”НИКОЛА ТЕСЛА” у 2020. ГОДИНИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОШ ”СВЕТИ САВА” БАТОЧИНА И СШ ”НИКОЛА ТЕСЛА” БАТОЧИНА У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА-ПУТОВАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ