Школе за 21. век

Критичко мишљење и micro:bit

Министарство просвете, науке и технолошког развоја са организацијом British Council, реализује програм ,,Школе за 21. век”, у који је укључена и наша школа.

Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема у току редовних и ваннаставних школских активности. Учешћем у програму ученици могу усвојити и практичне вештине програмирања.

У оквиру реализације овог Програма замишљено је да свака школа на Западном Балкану добије одређени број micro:bit уређаја. Реч је о џепним рачунарима на којима ђаци лако могу да науче програмирање и да их користе за решавање свакодневних проблема из многих предмета на иновативан и нарочито забаван начин.

Тродневна обука  за наставнике одржана је од 03. до 05. октобра 2019. године, у просторијама Основне школе ,,Драгиша Михајловић”, у Крагујевцу.

Наставници наше школе који су присуствовали обуци су: Марија Јовић Стевановић, Марија Михајловић, Марина Ковановић, Валентина Радевић, Снежана Стаменковић, Никола Грковић, Петар Пантовић и Марко Илић.

Ови наставници су на обуци научили начине за пренос кључних вештина за успех и конкурентност на глобалном тржишту које ће најпре показати колегама, а онда заједнички са њима научиће и ученике вештинама решавања проблема, критичког мишљења, дигиталне писмености и креативности.

Пренос вештина у оквиру програма „Школе за 21. век“ – угледни часови и менторски састанак

У оквиру програма „Школе за 21. век“ у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Британског савета, наставници наше школе који су похађали обуку у склопу овог програма Марија Јовић Стевановић, Марија Михајловић, Марина Ковановић, Валентина Радевић, Снежана Стаменковић, Никола Грковић, Петар Пантовић и Марко Илић одржали су укупно 16 угледних часова на којима су примењиване разноврсне методе за подстицање критичког мишљења код ученика, као и савладавање коришћења уређаја микробит (micro:bit).

Угледним часовима присуствовале су колеге из педагошко-психолошке службе, учитељи и наставници других предмета, како би пренос знања и вештина био што потпунији. Ученици су показали изузетну спремност да и даље буду активни учесници наставног процеса и да новостечена знања и технике примењују у реалним животним ситуацијама.

Након интензивне онлајн сарадње са наставницима наше школе, професор Саша Гламочак посетио је 07.11.2019. године нашу школу и одржао први менторски састанак, на којем су у пријатној радној атмосфери размењене корисне идеје и савети, са освртом на одржане угледне часове. Ментор је одржао састанак са наставницима полазницима обуке, као и са директорком школе др Снежаном Ђорђевић.

Наредни корак је пројекат у који ће се укључити већи број наставника и ученика и где ће се практично применити нове иновативне идеје.