Четврти дан обуке „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom“ Teachers Academy у Фиренци

Четврти дан обуке „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom“ Teachers Academy у Фиренци

Четврти дан обуке „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom“ Teachers Academy у Фиренци

Четвртог дана мобилности, 26. октобра 2023. године, у преподневним сатима, посетили смо најстарију апотеку и парфимерију под називом Санта Марија Новела, која је основана давне 1221. године. Након тога смо обишли кућу Дантеа Алигијерија у којој се чувају предмети и књиге из XIII века и палату Векио која је изграђена 1302. године, а 1540. године је реновирана за војводу Козима. Ово је данас Градска већница Фиренце.

На поподневном предавању упознали смо TED-Ed платформу и апликацију Plickers.

Платформа TED-Ed омогућава наставницима коришћење TED ресурса пружајући висококвалитетне видео материјале и алате  за обогаћивање наставе и учења. Наставници могу користити ТЕД-Ед алате како би трансформисали TED говоре и анимације у интерактивне лекције које ће помоћи ученицима да дубље разумеју тему и подстаћи критичко размишљање. Постављањем питања која изазивају размишљање и подстицањем расправе, наставници могу помоћи ученицима да развију вештине анализе и евалуације. Ова платформа омогућава наставницима да прилагоде лекције и задатке потребама сваког ученика, јер у исто време омогућава приступ материјалима за напредне ученике и пружање додатне подршке онима којима је то потребно. Ово такође може бити користан алат за самостално учење јер ученици могу приступити TED-Ed ресурсима ван учионице како би истраживали теме које их интересују и учили самостално.

Plickers је веома практичан алат за оцењивање и интеракцију са ученицима током наставе. Олакшава рад наставницима и пружа корисне информације о напретку ученика, јер омогућава брзо и једноставно оцењивање и повратне информације од ученика током наставе. Plickers није ограничен само на питања са вишеструким избором. Могу се постављати питања која захтевају нумеричке одговоре, кратке есеје или дискусије. То омогућава разноликост начина на које се знање процењује. Plickers омогућава и праћење напретка током дужег временског периода, јер наставници могу сачувати резултате оцењивања и пратити како знање ученика напредује и  развија се .