ФООО

Функционално основно образовање одраслих – ФООО

Систем образовања у Србији добија нов облик образовања од школске 2012/ 2013. године, укључујући велики број школа у пилот-пројекат „Друга шанса“. Пројекат „Друга шанса“ односио се на потребе имплементације функционалног основног образовања одраслих (ФООО) у систем образовања Републике Србије.

Циљ пројекта био је успостављање система за функционално основношколско образовање одраслих који су напустили школовање пре стицања прве квалификације и функционалне писмености. Такође, остварено је системско решење за укључивање одраслих у процес основног образовања. Пружена је шанса угроженима да заврше своје започето основно образовање и да наставе даље школовање у средњем образовању.

Основна школа „Свети Сава“ у Баточини управо је 2012. године добила прилику да оствари школски програм за образовање одраслих и тиме се верификовала за делатност образовања одраслих, као једна од ретких школа у шумадијском округу. Имплементирањем новог наставног програма функционалног основног образовања одраслих (ФООО), наша школа, изабрана на основу критеријума дефинисаних анализом потреба тржишта рада, мреже и циљних група, остала је истрајна у реализацији овог програма све до данас.

Приступили смо, најпре, огледној реализацији програма функционалног основног образовања одраслих, на основу чега је афирмисана, пре свега, социјална укљученост као шира друштвена потреба која је захтевала координацију и сарадњу са МППНТР.

Програм ФООО-а прилагођен је и примерен потребама и могућностима одраслог становништва, као и локалној заједници. Уз то, већ годинама програм се реализује у сарадњи са средњим стручним школама, локалним самоуправама у Баточини, Рачи и Лапову, као и са Националном службом за запошљавање.

Образовање одраслих добило је аутентичну форму у образовном систему која траје и својим концептом из године у годину. Овакав вид образовања мотивише одрасле да се врате образовању и похађају наставу баш у нашој школи, али и све нас који радимо у ОШ „Свети Сава“ да се континуирано усавршавамо и пратимо потребе и приоритете окружења.