Уџбеници

Уџбеници у школској 2024/2025. години

Обавештење о бесплатним уџбеницима у школској 2024/2025. години

Право на бесплатне уџбенике у школској 2024/2025. години, имају ученици од 1. до 8. разреда, и то:

 

 1. Ученици из породице корисника новчане социјалне помоћи;
 2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП-у/ 1, 2 и 3);
 3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по ИОП-у, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученицима који обраѕовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
 4. Ученицима из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања;
 5. Ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат;
 6. Ученици који остварују право на туђу негу и помоћ;
 7. Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату са видео садржајима на српском знаковном језику.

 

Комплет бесплатних уџбеника за први циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.

Комплет бесплатних уџбеника за други циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

За родитеље ученика, из ових седам наведених категорија, рок за достављање документације је понедељак, 15. април 2024. године. Документацију је могуће доставити сваког радног дана од 8. 00 – 12. 00 часова у матичној школи у Баточини (Гоци секретарици).

Неопходно је доставити следећу документацију:

– За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којима се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

– За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, (ИОП-1, ИОП-2, и ученици који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем – увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) и ученике који раде по ИОП-у/ 3, који су у систему основношколског образовања и васпитања, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима. (одељењске старешине достављају, само имена и презимена ученика).

– За ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања.  (средња школа, факултет) – доставити потврду образовно васпитне установе о својству ученика или студента. Потврда образовно – васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете. За ученике који похађају нашу школу, школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним ученицима. Родитељ је, свакако, у обавези да школи пријави дете које има право на бесплатне уџбенике.

– За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ доставити Решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља.

– За ученике који болују од ретке болести доставити Извештај лекара.

– За ученике који остварују право на туђу негу и помоћ доставити Решење (копија) којим се утврђује наведено право.

Уџбеници у школској 2023/2024. години

Уџбеници у школској 2021/2022. години

Обавештење о бесплатним уџбеницима у школској 2021/22. години

Право на бесплатне уџбенике у школској 2021/22. години, имају ученици од 1. до 8. разреда, и то:

 1. Ученици из породице корисника новчане социјалне помоћи;
 2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП-у);
 3. Ученици који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
 4. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.

Комплет бесплатних уџбеника за први циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво и енглески језик.

Комплет бесплатних уџбеника за други циклус основног образовања и васпитања, добија се за следеће предмете: српски језик, математика, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

За родитеље ученика, из ове четири наведене категорије, рок за достављање документације је петак, 19. фебруар 2021. године. Документацију је могуће доставити сваког радног дана од 8. 00 – 12. 00 часова у матичној школи у Баточини (Гоци секретарици).

Неопходно је доставити следећу документацију:

 • За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којима се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, (ИОП-1, ИОП-2 и ученици који образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем – увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) који су у систему основношколског образовања и васпитања, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима. (одељењске старешине достављају, само имена и презимена ученика).
 • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања, а старија браћа или сестре похађају средњу школу или факултет доставити потврду образовно васпитне установе (средња школа, факултет) о својству ученика или студента;
 • За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете, а старија браћа или сестре похађају нашу школу, школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним ученицима. Родитељ је, свакако, у обавези да школи пријави дете које има право на бесплатне уџбенике. 

 

Уџбеници у школској 2020/2021. години

Уџбеници у школској 2019/2020. години