Ученичка задруга

Ученичка задруга – корак даље од идеје

Задатак школе је да образује, али школа мора бити организована тако да може припремити ученике за све аспекте живота. Образовни процес у школи мора тећи упоредо са развојем вештина ученика да предузму иницијативу, донесу одлуку, преузму на себе одговорност.

Закон о основама нашег система образовања и васпитања дефинисао је кључне компетенције за целоживотну учење, па једна од њих односи се на развијање осећаја за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање пројектима.

Тим поводом, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2019. године објавило је ,,Водич за оснивање ученичке задруге“ где су веома јасно објашњене и дефинисане све појединости ове идеје.

,,Ученичка задруга један је од видова учења предузетништва који се реализује као ваннаставна школска активност. Ученичка задруга пружа могућности за развијање предузетничке компетенције јер производни и услужни рад, који је основа учења у задрузи, представља добар темељ за усвајање предузетничких знања и вештина.

Добробити за ученике кроз рад у ученичкој задрузи:

– Развијају се и негују радне навике и способности, осећај за иницијативу и предузетништво и остале кључне компетенције за целоживотно учење, као и потреба за сарадњом;

– Интеграцијом садржаја који се уче у редовној настави и њиховом применом у раду у ученичкој задрузи, ученици остварују везу између теоријског и практичног дела истог садржаја;

– Кроз истраживачки рад и пројекте, заступљене у ученичким задругама, подстиче се самостално истраживачко учење, ученици се уводе у интелектуални рад и омогућена је сарадња са стручним и научним институцијама и привредним субјектима;

– Ученици развијају љубав према природи и вредностима које је човек створио својим радом;

– Формира се свест о важности очувања и заштите околине;

– Омогућава се развој способности ученика, задовољавање њихових интересовања и спознаја властитих склоности;

– Ученици се припремају за избор будућег занимања;

– Ученици се оспособљавају и подстичу на рационално коришћење слободног времена;

– Ученичка задруга делује се на спречавање друштвено неприхватљивог понашања.“

Очигледно је да су користи ученике задруге велике за ученике, зато наша школа крупним корацима корача ка остваривању циља, односно оснивању једне задруге за наше ученике.