Упис ученика у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину

Упис ученика у први разред основне школе, за школску 2021/ 2022. годину

Поштовани родитељи будућих првака,

У први разред основне школе, за предстојећу школску 2021/22. годину, уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година. Дакле, сва деца која су рођена у периоду од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године.

Деца од шест до шест и по година, рођена од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године, могу се уписати у први разред на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу.

Ако је дете старије од седам и по година, а због болести или других оправданих разлога није још уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред. Упис ове деце могуће је извршити на основу претходне провере знања коју обавља тим, састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе.

Такође, и ове године ће родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основну школу, од 22. марта до 28. маја 2021. године, на порталу еУправа .

Информације за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу, можете погледати овде

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину, обавиће се у периоду од  1. априла до 31. маја 2021. године, у секретаријату школе. Упис у први разред вршиће се сваког радног дана, у периоду од 8 до 12 часова. Истог дана, психолог школе ће вршити тестирање ученика.

Предлог термина за тестирање деце можете погледати овде.

Родитељи, приликом уписа детета у први разред, не подносе ниједан документ у папирном облику. Подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара неопходно је да извештај од лекара родитељ донесе у школу. Такође, ми као школа, по службеној дужности, прибавићемо потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

За све додатне информације можете се обратити Ивани Орловић, психологу школе.

Контак телефон: +381 60/ 33 58 833

Имејл адреса школе: upisprvaka@gmail.com