Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења

Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења

Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења

Данас, 27. маја 2023. године, у нашој школи, је за 30 наставника одржан семинар под називом ,,Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења”. Реализатори семинара били су: мр Зоран Сретеновић и Валентина Грбић, дипломирани психолог, из Крагујевца.

Оно што смо данас научили на семинару је да критички проценимо успешност остваривања наставе и учења у односу на стандарде квалитета у области Настава и учење, да примењујемо иновативне методе и облике учења и подучавања, да успоставимо праксу преиспитивања/ евалуирања наставничке праксе и да унапредимо формативно праћење ученичких постигнућа.