Трећи дан мобилности у Фиренци

Трећи дан мобилности у Фиренци

Трећи дан мобилности у Фиренци

Трећег дана мобилности, 25. октобра 2023. године, упознали смо апликације Nearpod и Pear Deck које су идеално решење за креирање интерактивних презентација и лекција како би унапредили процес учења.

Nearpod презентације могу садржати текст, слике, видео записе и аудио материјале, али и интерактивне елементе као што су квизови, анкете и отворена питања што чини лекцију динамичнијом. Главна предности апликације је могућност бољег праћења напредовања ученика, јер наставници могу пратити напредак ученика током часа и након њега. Могу видети како су ученици одговарали на питања, колико времена су провели на одређеним садржајима и где су евентуално имали потешкоћа.

Pear Deck је популарна едукативна платформа, која се такође користи за интерактивне презентације којима се обезбеђује ангажовање ученика током наставе. Она омогућава увођење квизова и тестова у презентације уз помоћ којих се могу поставити питања током лекције како би се проверило разумевање садржаја и брже реаговало на потребе ученика. Поред тога, наставници могу поставити отворена питања како би подстакли дискусију и размишљање ученика. Pear Deck омогућава ученицима да активно размишљају о својим постигнућима током часа што може бити корисно за развој метакогнитивних вештина. Наставници могу пратити одговоре ученика током часа, а резултате могу користити за прилагођавање наставе. Такође, Pear Deck чува податке о напретку ученика током времена, што је корисно за дугорочно праћење напредовања ученика.

Након преподневне радионице, обишли смо Галерију Академије, италијански национални уметнички музеј у Фиренци у којој се налази најважнија колекција Микеланђелових скулптура на свету. Ту се, такође налазе и скулптуре других уметника, као и бројне слике углавном из периода ренесансе. Главна атракција је Микеланђелов Давид, извајан 1504. године.