Трећи дан боравка у школи ,,Хуан де Лануза”, Сарагоса

Трећи дан боравка у школи ,,Хуан де Лануза”, Сарагоса

Трећи дан боравка у школи ,,Хуан де Лануза”, Сарагоса

3. дан – Посматрање на послу
Трећи дан боравка у ,,Хуан де Лануза” школи протекао је у дружењу са колегама – менторима из Сарагосе и присуствовању њиховим часовима и ваннаставним активностима.
Циљ посматрања часова је сагледавање образовног процеса у овој школи у односу на образовни процес у Србији и усвајање  наставних метода и техника, применом којих би се наставни процес у нашој школи додатно усавршио.
Ово је био и дан када смо своје  менторе даровали симболичним поклонима – сувенирима из нашег краја, док смо ученицима поделили симболичне поруке, које су за њих припремили ученици наше школе.