Тим за самовредновање рада школе

Тим за самовредновање рада школе

Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је урађено. Три основна питања су у средишту процеса самовредновања:

 1. Колико је добра наша школа?
 2. Како то знамо?
 3. Шта треба да учинимо да буде још боља?

Одговоре на ова питања првенствено могу дати:

 • Наставник

Самовредновање, посматрано из угла наставника, значи стални процес спровођења, анализирања, кориговања и планирања сопствене наставне праксе и сопственог доприноса целокупном животу и раду школе. Сасвим поједностављено, самовредновање значи стално постављање питања: Шта сам урадио/ла добро, чиме сам задовољан/на? Шта сам могао/ла боље? Које сам циљеве постигао/ла, а које нисам? Шта је прошло боље/ горе него што сам очекивао/ла? Да ли сам поклонио/ла пажњу сваком ученику на прави начин? Шта још треба да знам да бих следећи пут био/била бољи/а? На који начин могу допринети побољшању сопствене праксе и раду школе у целини?

 • Ученик

Самовредновање ученику омогућује да објективно сагледава и развија способности које ће му помоћи да створи навику да планира, прати, вреднује и унапређује своје активности у школи. Тако се ствара култура вредновања како сопственог рада, тако и рада других.

 • Руководилац

Руковођење и организација рада школе, као важан сегмент, сасвим логично, намеће потребу да директор или чланови школске или локалне управе провере сопствену ефикасност и ефективност ради организовања и обезбеђивања што квалитетнијих услова за рад ученика и запослених. Родитељ Родитељу, као неизоставном партнеру школе, укључивањем у процес самовредновања, обезбеђује се могућност да личним учешћем, као и проценом рада других, доприноси објективнијој и реалнијој слици школе, да одлучује и спроводи акције за унапређивање рада школе.

Основна улога овог тима је:

 • Унапређење квалитета рада школе;
 • Унапређење квалитета наставно-образовног процеса;
 • Унапредити квалитет школских постигнућа;
 • Усаглашавање стандарда квалитета рада;
 • Примена стандарда у пракси;
 • Обезбедедити одговорност свих актера у васпитно-образовном процесу;
 • Самовредновање рада свих актера у васпитно-образовном процесу школе.