Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања постоји на  основу  Посебног протокола, који је у складу са специфичностима рада установа образовно-васпитног типа. Као таква, школска установа је у обавези да у Годишњем програму рада дефинише Програм заштите деце/ученика  од насиља и  да формира Тим за заштиту деце/ученика од насиља. На тај начин, школа спроводи безбедност деце и запослених у школи. Захваљујући раду и активностима овог тима, школа јесте безбедно место за боравак у током школовања сваког ученика.