Такмичења

Такмичења у школској 2022/2023. години

Резултати такмичења

Српски језик
Страни језици (енглески и немачки језик)
Историја
Географија
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Верска настава
Шах