Семинар ,,До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави”

Семинар ,,До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави”

Семинар ,, До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави”

Данас се у нашој школи одржава семинар за 30 наставника, под називом ,,До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави”.

Циљ семинара је развијање компетенција наставника за реализовање интерактивне наставе кроз примену различитих метода и техника, чиме ће наставници у рада са ученицима подстицати развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава орјентисана на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење).

Хвала реализаторима семинара, Милеви Мојић и Каролини Нешковић.