Саветовалиште ППД служба

ППД саветовалиште

Драги ученици,

ова рубрика ће садржати корисне савете о томе како да здраво одрастате, како да учите,  како да решите сукобе, али и друге проблеме на које наилазите.

Педагошко-психолошко-дефектолошку службу у нашој школи чине педагог, психолог и дефектолог. Основни задатак ППД службе је континуирано праћење и подстицање развоја ученика, али и праћење свих активности у школи кроз пружање помоћи у стварању здравог односа између ученика, наставника, родитеља и управе школе. Подручје саветодавног рада ППД службе обухвата пружање подршке и помоћи ученицима у решавању евентуалних проблема: проблеми у учењу и остваривању одговарајућег школског успеха, проблеми у социјалним односима (агресивно и насилничко понашање, вршњачка одбаченост…), проблеми у понашању (недисциплина, бежање са часова), емоционални проблеми (страх од испитивања, несигурност, импулсивност…), али и помоћ и подршку ученицима са тешкоћама у развоју.