Ред вожње школских аутобуса од 1. септембра 2021. године

Ред вожње школских аутобуса од 1. септембра 2021. године

Ред вожње школских аутобуса од 1. септембра 2021. године

У Основној школи ,,Свети Сава” у Баточини настава се одвија у две смене преподневна и поподневна смена и распоред смена се мења сваке недеље.

 

РЕД ВОЖЊЕ

ученика када су ученициОШ ”Свети Сава” од V до VIII разреда у Баточини поподневна смена

 

 ПРВО  ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

ПОЛАЗАК  из Крагујевца испред Хале језера на проширењу за аутобусе у 06.00 часова.

ПОЛАЗАК ИЗ МИЛАТОВЦА ИСПРЕД ШКОЛЕ У 06.15 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ ПРЊАВОРА  ИСПРЕД ШКОЛЕ У 06.25 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ НИКШИЋА КОД БАЛКАН САЛЕ  У 06.35 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ ЖИРОВНИЦЕ КОД РАСКРСНИЦЕ У 06.40 ЧАСОВА

 

У БАДЊЕВАЦ АУТОБУС СТИЖЕ ОКО 06.50 ЧАСОВА

 

ПОЛАЗАК ИЗ ТУРЧИНА И ГРАДЦА (КАД СУ УЕЧНИЦИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА)  ОД   АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА   У 07.00 ЧАСОВА

ИСПРЕД ШКОЛЕ ДОВОЗИ  УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У 07.15 ЧАСОВА

 

ПОВРАТАК

ПОЛАЗАК АУТОБУСА ИСПРЕД ШКОЛЕ У 13.50 ЧАСОВА КА БАДЊЕВЦУ

ПОВРАТАК УЧЕНИКАИЗ БАДЊЕВЦА  ИСПРЕД ШКОЛЕ У 14.05 ЧАСОВА

 

ДРУГО  ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

ПОЛАЗАК  ИЗ БРЗАНА  06.30  (за ученике средње школе)

ПОЛАЗАК  ИЗ КИЈЕВА   06.50 (за ученике средње школе)

ПОЛАЗАК  ИЗ ДОБРОВОДИЦЕ  07.00 (за ученике средње школе)

ПОЛАЗАК ИЗ ЦРНОГ КАЛА У 07.25 ЧАСОВА (за ученике средње школе)

ПОЛАЗАК ИЗ ЦРНОГ КАЛА У 11.00 ЧАСОВА (за ученике основне школе)

ПОЛАЗАКМИНИБУСА ИЗ КИЈЕВА У 11.20 ЧАСОВА (за ученике основне школе)

ПОЛАЗАКМИНИБУСА ИЗ ДОБРОВОДИЦЕ У 11.25 ЧАСОВА (за ученике основне школе)

ПОЛАЗАК ИЗ ТУРЧИНА И ГРАДЦА  ОД   АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА   У 11.40ЧАСОВА(за ученике основне школе)

 

ПОВРАТАК

ПОВРАТАК ИСПРЕД ШКОЛЕУ БАТОЧИНИ ЗА ДОБРОВОДИЦУ,КИЈЕВО И БРЗАН У13.50 ЧАСОВА(прво иде у Доброводицу,Кијево па за Брзан враћа ученике средње школе)

ПОВРАТАК ЗА ЦРНИ КАО У 14.20 ЧАСОВА(враћа ученике средње школе)

ПОЛАЗАК ИСПРЕД ШКОЛЕУ БАТОЧИНИ ЗА ЦРНИ КАО У 17.45 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИСПРЕД ШКОЛЕУ БАТОЧИНИ ЗА КИЈЕВО И ДОБРОВОДИЦУ  У 18.05 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИСПРЕД ШКОЛЕУ БАТОЧИНИ ЗА ГРАДАЦ И ТУРЧИН У 19.05 ЧАСОВА

ЗА ПРЕВОЗ ПО ОВОМ РЕДУ ВОЖЊЕ ПОТРЕБНО ЈЕ АНГАЖОВАЊЕ ПРЕВОЗНОГ СРЕДСТВА МИНИМУМ ОД 20 СЕДИШТА

 

РЕД ВОЖЊЕ

ученика када су ученици ОШ ”Свети Сава” од V до VIII разреда у Баточини преподневна смена

 

            ПРВО  ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

ПОЛАЗАК  из Крагујевца испред Хале језера на проширењу за аутобусе у 06.00 часова.

ПОЛАЗАК ИЗ МИЛАТОВЦА ИСПРЕД ШКОЛЕ У 06.15 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ ПРЊАВОРА  ИСПРЕД ШКОЛЕ У 06.25 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ НИКШИЋА КОД БАЛКАН САЛЕ  У 06.35 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ ЖИРОВНИЦЕ КОД РАСКРСНИЦЕ У 06.40 ЧАСОВА

 

У БАДЊЕВАЦ  АУТОБУС СТИЖЕ ОКО 06.50 ЧАСОВА

 

ПОЛАЗАК ИЗ ТУРЧИНА И ГРАДЦА  ОД   АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА   У 07.00 ЧАСОВА

ИСПРЕД ШКОЛЕ ДОВОЗИ УЧЕНИКЕ У 07.15 ЧАСОВА

 

ПОВРАТАК

 ПОЛАЗАК АУТОБУСА ИСПРЕД ШКОЛЕ У 13.50 ЧАСОВА КА БАДЊЕВЦУ

ПОВРАТАК УЧЕНИКАИЗ БАДЊЕВЦА  ИСПРЕД ШКОЛЕ У 14.05 ЧАСОВА

 

            ДРУГО  ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 

ПОЛАЗАК ИЗ КИЈЕВА КОД ПРОДАВНИЦЕ   У 06.00 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ ДОБРОВОДИЦЕ КОД ЧЕСМЕ   У 06.10 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ ЦРНОГ КАЛА  КОД РАСКРСНИЦЕ  У 06.35 ЧАСОВА

 

АУТОБУС СТИЖЕ ИСПРЕД ШКОЛЕ У БАТОЧИНУ У 06.50 ЧАСОВА

ПОЛАЗАК ИЗ БРЗАНА У 07.05 ЧАСОВА

 

ПОВРАТАК ИСПРЕД ШКОЛЕУ БАТОЧИНИ ЗА ДОБРОВОДИЦУ,КИЈЕВО И БРЗАН У13.50 ЧАСОВА(прво иде у Доброводицу,Кијево па за Брзан)

ПОЛАЗАК ИСПРЕД ШКОЛЕУ БАТОЧИНИ ЗА ЦРНИ КАО У 14.20 ЧАСОВA