Прњавор

ОШ ,,Свети Сава” – Издвојено одељење у Прњавору

У Прњавору се налазила једна од најстаријих школа на територији данашње општине Баточина. Била је смештена у Конаку манастира Грнчарица, у периоду од 1848. до 1870. године. Сем деце из Прњавора, школу су похађала и деца из Жировнице и Доброводице.

На основу неких података, у првом полугодишту 1847. године, школа је имала само пет-шест ученика. Учитељ се звао Атанасије. За само неколико година, број ђака је порастао, те је у школској 1855/56. години било четрдесет и три ученика, распоређених у три разреда. Било је неколико покушаја да се у Прњавору подигне школска зграда, мимо манастира, али су сви покушаји завршени без успеха. Због тога, Министарство просвете одлучује да укине постојећу школу у Прњавору. Деца из Прњавора бивају принуђена да похађају школу у Ботуњу, где је изграђена нова школска зграда.

У периоду, док је школа радила у Конаку манастира, радили су следећи учитељи: Јован Јовановић (1581-1852), Јован Савић (1852-1856), Јанко Поповић (1856 – 1858), Димитрије Павловић (1858 -1863), Ђорђе Остојић (1863 – 1867), Живадин Стевановић (1867 – 1869) и Илија Аврамовић (1869 – 1870).

Нову школску зграду село је добило, тек, пред почетак Другог светског рата. Школа се 1958. године припојила осморазредној школи у Бадњевцу. Од 1992. године, заједно са бадњевачком школом, припојена је школи у Баточини.

Данас, школа у Прњавору издвојено је одељење матичне Основне школе ,,Свети Сава” у Баточини. Осим деце из Прњавора, њу похађају и деца из Никшића и милатовачког насеља Осојак.