Промоција школе Средња школа „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици

Промоција школе Средња школа „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици

У оквиру програма Професионална оријентација ученика, 30. јануара 2024. године,  представници ПС Баточина, инспектори криминалистичке полиције, Владимир Јанковић, Иван Здравковић и школски полицајац Ивана Станојевић, одржали су  ученицима осмог разреда промоцију полицијске професије и упознали ученике са условима уписа и предностима Средње школе унутрашњих послова  „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици. Предавању је присуствовао и ученик наше школе, Алекса Митровић, који је прошле школске године уписао поменуту школу, те су ученици имали прилику да се из перспективе самих ученика информишу о условима школовања.

Циљ ове активности је да се ученици, кроз непосредни разговор, упознају са условима које морају испуњавати да би уписали Средњу школу унутрашњих послова, али и да се упознају са другим детаљима, као и са системом школовања.