Пробни завршни испит за ученике 8. разреда биће одржан 25. и 26. марта 2022. године

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда биће одржан 25. и 26. марта 2022. године

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда биће одржан 25. и 26. марта 2022. године

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда биће одржан у петак и суботу, 25. и 26. марта 2022.године. Ученици ће у петак, са почетком у 13 часова, полагати тест из математике, док ће у суботу, у 9 часова бити тест из српског, односно матерњег језика, док ће комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика и хемија) имати у 11.30 часова.

  • Петак, 25. март, наставни је дан за ученике 8. разреда;
  • Ученици су дужни да дођу раније у школу, (ПЗИ се полаже у Матичној школи у Баточини) у 12.15 часова у петак, односно, у 8.15 часова у суботу, како би се на време распоредили по учионицама;
  • Ученици си се окупљају испред улаза за ученике, где се састају са разредним старешинама;
  • Ученици присуствују кратком састанаку са одељењским старешином ради провере документације, пре него што буду распоређени у одговарајуће учионице;
  • Ученик, у време полагања пробног завршног испита, мора код себе имати ђачку књижицу са фотографијом, као и налепницу (образац 41) који добија од разредног старешине;

Пробни завршни испит је верна симулација завршног испита и треба да омогући ученицима да се упознају са процедурама и начином полагања завршног испита који их очекује у јуну.

Такође, на овај начин може да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду, и како би наставници могли да планирају оперативни план везан за припремну наставу. Пробни завршни испит се не оцењује и не врши рангирање ученика на основу ових резултата.

Ове године у учионици може бити максимално 15 ученика и један дежурни наставник и потребно је да се поштује размак од два метра између матураната.