Отварање дечије недеље

Отварање дечије недеље

Отварање дечије недеље

Прва недеља октобра, према конвенцији Уједињених нација, проглашена је за Дечију недељу. Дечија недеља је национална манифестација и представља успешан модел сарадње државе, различитих цивилних и струковних организација, повезивања свих важних актера у заштити дечијих права. Сваке године реализује се у циљу побољшања положаја детета у Србији!
И ова Дечија недеља, која ће се обележити у периоду од 3. до 9. октобра 2022. године,  прилика је да се подсетимо да децa треба да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала. То се постиже континуираном бригом о заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни друштвени актери.
Овогодишња Дечија недеља биће реализована под слоганом ,,Шта детету треба да расте до неба”. 
Дечија недеља је вишедеценијска мисија свих нас! Сигурни смо да ћемо заједно успети да учинимо све ученике радоснима!
 
СРЕАЋАН ПОЧЕТАК ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ!!!