Облежавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља

Облежавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се сваке године 24. фебруара и то сваке последње среде у фебруару месецу.

 

У тој недељи, у оквиру превентивних активности, заштите од насиља и дискриминације у Републици Србији све школе обележавају Међународни дан борбе против вршњачког насиља бројним активностима, радионицама и предавањима. Промовисање превенције и заштите деце и ученика од насиља и дискриминације потребно је приказати и кроз указивање на значај толеранције, емпатије, поштовање права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата. Школа треба да буде и остане сигурно и подстицајно окружење, у којем се  негује атмосфера сарадње, уважавања и позитивне конструктивне комуникације.

 

Тим поводом у нашој школи спроведене су бројне активности, како би се превентивно деловало на сузбијање насиља и дискриминације, злостављања и занемаривања. Све ове активности за спречавања дискриминације спроведене су од стране Тима за дискриминацију и Вршњачког тима наше шкле. Промоција ненасилне комуникациије и понашања укључује следеће активности:

 

  • Прављење паноа са посебно дизајнираним постерима, тј. пропагандним материјалом кроз који се преноси поруку ,,Стоп вршњачком насиљу”,
  • Израда зидних новине од написаних порука пријатељства,
  • Израда кутије пријатељства са назнаком ,,Упути лепу реч свом пријатељу“,
  • Израда презентације на тему ,,Вршњачко насиље“.

 

Циљ ових активности је да превентивно делују и усмере ученике на исправно поступање у борби пртив вршњачког насиља и пропагирања правих вредности, међу којима се највише пажње придаје неговању пријатељства.

 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злотављања

 и занемаривања и Вршњачки тим

ОШ ,,Свети Сава“ Баточина