Обавештење о почетку наставе после Сретењског распуста

Обавештење о почетку наставе после Сретењског распуста

Обавештење о почетку наставе после Сретењског распуста

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од понедељка, 21. фебруара 2022. године, образовно – васпитни рад оствариваће се по првом моделу, непосредно у школи за све ученике од 1 – 8. разреда.
Ученици од 1. до 4. разреда у Баточини и у свим издвојеним одељењима похађају наставу према утврђеном распореду у преподневној смени.
Ученици виших разреда у Баточини и Брзану похађају наставу у поподневној смени, а у Бадњевцу у преподневној смени.
Да бисмо организовали квалитетан образовно – васпитни рад у безбедном окружењу, потребно је да:
– У ситуацијама када се појаве случајеви инфекције вирусом SARS – CoV – 2 код ученика, родитељ о томе обавештава школу, односно одељењског старешину свог детета.
– Апелујемо на родитеље да децу са симптомима не упућују у школу док не прође период изолације, односно карантина ако су у питању контакти потврђених случајева у породици.
– Обавезна је употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица све време током боравка у школи. Ношење заштитних маски је обавезно за све запослене у школама, ученике и трећа лица од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта. (Изузетно, за ученике који из здравствених разлога не могу да носе маске, потребно је уз захтев  родитеља, приложити и мишљење лекара, педијатра који познаје здравствено стање детета и има увид у медицинску документацију).
– Апелујемо и очекујемо од ученика и њихових родитеља, да доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно је важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито уколико се током окупљања не примењују прописане мере личне заштите.