ОБАВЕШТЕЊЕ за родитеље/ законске заспупнике ученика о организацији образовно – васпитног рада у ОШ „Свети Сава“ у Баточини у школској 2022/2023. години

ОБАВЕШТЕЊЕ за родитеље/ законске заспупнике ученика о организацији образовно – васпитног рада у ОШ „Свети Сава“ у Баточини у школској 2022/2023. години

ОБАВЕШТЕЊЕ за родитеље/ законске заспупнике ученика о организацији образовно – васпитног рада у ОШ „Свети Сава“ у Баточини у школској 2022/2023. години

Поштовани родитељи/ старатељи,

 

Организација образовно-васпитног рада у ОШ ,,Свети Сава“ у Баточини, у школској 2022/ 23. години, спроводиће се кроз непосредни рад са ученицима, према следећим упутствима:

 

 • Школска 2022/2023. година у складу са Календаром образовно-васпитног рада основне школе почиње, у четвртак, 1. септембра 2022. године.

 

 • Прве недеље септембра школске 2022/23. године, у ПРВУ (преподневну) смену (у школи у Баточини), крећу ученици другог циклуса, из Баточине и Брзана (од 5. до 8. разреда), са почетком првог часа у 7. 45 часова.
 • Напомена 1: Због реконструкције школског комплекса у Брзану, ученици виших разреда из Брзана (од 5. до 8. разреда) похађаће школску 2022/23. годину и наставу од 1. септембра у матичној школи у Баточини. Ученици нижих разреда (од 1. до 4. разреда), од 1. септембра, похађају наставу у издвојеном одељењу ОШ ,,Свети Сава“ у Солилу.

 

 • Промена смена похађања наставе врши се на недељном нивоу, смењивањем првог и другог циклуса.

 

 • Часови обавезне наставе у ПРВОЈ (преподневној) смени почињу у 7. 45 часова(за први и други циклус).

 

 • Часови обавезне наставе у ДРУГОЈ (поподневној) смени почињу у 12. 30 часоваза ученике другог циклуса (од 5. до 8. разреда), док за ученике првог циклуса (од 1. до 4. разреда) почињу у  13.15 часова.

 

 • Час наставе траје 45 минута.

 

 • Образовно-васпитни рад организује се у матичној школи у виду кабинетске наставе.

 

 • За све ученике првог и другог циклуса обавезна је настава, као и остали облици образовно-васпитног рада.

 

 • Настава се организује према унапред усвојеном распореду часова, који важи од 1. септембра, за све ученике у одељењу истовремено.

 

 • Напомена 2: Рад у продуженом боравку организује се у складу са Правилником о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка, као и до сада (Службени гласник РС, бр. 77/2014), са посебним нагласком на огранизацији исхране и слободног времена ученика. Радно време боравка је од 7 до 16 часова.
 • Напомена 3: Школа се, приликом организације и реализације наставе, у потпуности придржава актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, следећи дата упутства.

 

 • За све ученике путнике, организован је аутобуски превоз:

РЕД ВОЖЊE – ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ученици виших разреда (VVIII)

ПРЕВОЗ ДО ШКОЛЕ У БАДЊЕВЦУ

 • ПОЛАЗАК из Крагујевца испред Хале језера на проширењу за аутобусе у 6.15 часова.
 • ПОЛАЗАК ИЗ МИЛАТОВЦА ИСПРЕД ШКОЛЕ У 6. 30 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ ПРЊАВОРА  ИСПРЕД ШКОЛЕ У 6. 40 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ НИКШИЋА КОД БАЛКАН САЛЕ  У 6.50 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ ЖИРОВНИЦЕ КОД РАСКРСНИЦЕ У 6. 55 ЧАСОВА
 • У БАДЊЕВАЦ АУТОБУС СТИЖЕ ОКО 7. 00 ЧАСОВА
  • ПОВРАТАК
 • ПОЛАЗАК АУТОБУСА ИСПРЕД ШКОЛЕ У 13. 50 ЧАСОВА КА БАДЊЕВЦУ
 • Враћа и ученике за Градац и Турчин
 • ПОВРАТАК УЧЕНИКА ИЗ БАДЊЕВЦА ИСПРЕД ШКОЛЕ У 14. 05 ЧАСОВА
 • ПРЕВОЗ ДО ШКОЛЕ У БАТОЧИНИ
 • ПОЛАЗАК ИЗ ЦРНОГ КАЛА  КОД РАСКРСНИЦЕ У 6.00 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ КИЈЕВА КОД ПРОДАВНИЦЕ У 6. 25 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ ДОБРОВОДИЦЕ КОД ЧЕСМЕ У 6. 35 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ ТУРЧИНА И ГРАДЦА ОД АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У 7. 10 ЧАСОВА
  • ПОЛАЗАК ИЗ ТУРЧИНА И ГРАДЦА (КАД СУ УЧЕНИЦИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА) ОД АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У 7. 10 ЧАСОВА
   • СТАНИЦЕ УЧЕНИКА ИЗ БРЗАНА СА ПОЛАСЦИМА
    • ПОЛАЗАК – На раскрсници Улице цара Лазара и Роготске улице – 6. 55 часова
    • ПОЛАЗАК – На раскрсници Улице цара Лазара и Улице царице Милице – 7.00 часова
    • ПОЛАЗАК – Центар (код Спомен-дома) 7.05 часова
    • ПОЛАЗАК – Гордан Мала – 7.10 часова

Оставља ученике основне школе од 1. до 4. разреда у Солило и наставља ка Баточини.

 

  • ПОВРАТАК УЧЕНИКА ИЗ СОЛИЛА – Испред школе у Солилу 12.10 часова
  • ПОВРАТАК ИСПРЕД ШКОЛЕ У БАТОЧИНИ ЗА ЦРНИ КАО У 13. 50 ЧАСОВA
  • ПОВРАТАК – ИСПРЕД ШКОЛЕ У БАТОЧИНИ ЗА ДОБРОВОДИЦУ, КИЈЕВО И БРЗАН У 14.20 ЧАСОВА (прво иде у Доброводицу, Кијево па за Брзан)

 

РЕД ВОЖЊE – ПОПОДНЕВНА СМЕНА ученици виших разреда (VVIII)

 • ПОЛАСЦИ ПРЕМА БАТОЧИНИ ЗА ПОПОДНЕВНУ СМЕНУ

 

 • ПОЛАЗАК ИЗ КИЈЕВА У 11. 00 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ ДОБРОВОДИЦЕ У 11. 10 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ ЦРНОГ КАЛА У 11. 25 ЧАСОВА
 • ПОЛАЗАК ИЗ ТУРЧИНА И ГРАДЦА ОД АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У 11. 45 ЧАСОВА (за ученике основне школе)
 • ПОВРАТАК ИСПРЕД ШКОЛЕ У БАТОЧИНИ ЗА ДОБРОВОДИЦУ, КИЈЕВО И БРЗАН У 18. 35 ЧАСОВА (прво иде у Доброводицу,Кијево па за Брзан)
 • ПОВРАТАК ИСПРЕД ШКОЛЕ У БАТОЧИНИ ЗА ЦРНИ КАО У 19. 00 ЧАСОВA
 • ПОВРАТАК ИСПРЕД ШКОЛЕ У БАТОЧИНИ ЗА ГРАДАЦ И ТУРЧИН У 19. 20 ЧАСОВА

 

СТАНИЦЕ УЧЕНИКА ИЗ БРЗАНА СА ПОЛАСЦИМА – само за ученике основне школе

 

 • ПОЛАЗАК – На раскрсници Улице цара Лазара и Роготске улице – 12.15 часова
 • ПОЛАЗАК – На раскрсници Улице цара Лазара и Улице царице Милице – 12.20 часова
 • ПОЛАЗАК – Центар (код Спомен-дома) – 12.25 часова
 • ПОЛАЗАК – Гордан Мала – 12.30 часова
 • Оставља ученике основне школе од 1. до 4. разреда у Солило и наставља ка Баточини.
 • ПОВРАТАК
 • ПОВРАТАК УЧЕНИКА ИЗ СОЛИЛА – Испред школе у Солилу 17.50 часова
 • ПОВРАТАК ИСПРЕД ШКОЛЕ У БАТОЧИНИ ЗА ДОБРОВОДИЦУ, КИЈЕВО И БРЗАН У 18. 35 ЧАСОВА (прво иде у Доброводицу,Кијево па за Брзан)