Наша школа добила је Еразмус акредитацију

Наша школа добила је Еразмус акредитацију

Наша школа добила је Еразмус акредитацију

Основна школа „Свети Сава“ стекла је право на Еразмус акредитацију од 1. фебруара 2023. године. Еразмус акредитација одређена је трајањем на период о четири године,  до 31.12.2027. године. Акредитација подразумева олакшано аплицирање за пројекте моблиности ради учења, пружајући поједностављени и флексибилниији алтеранативни формат за спровођење активности у оквиру пројеката који ће се реализовати у будућности. Додељивањем Еразмус акредитације потврђује се да ОШ ,,Свети Сава” из Баточине има успостављене одговарајуће и ефикасне процесе и мере, уз помоћ којих ће моћи да имплементира висококвалитетне активности мобилности ради учења и на тај начин додатно оствари успех у области образовања.

У складу са тим, у наредном периоду наша школа ће се трудити да испоштује и оствари све циљеве, прописане овим документом.

Циљеви се односе на:

  1. Јачање европске димензије држења наставе и учења кроз промовисање вредности инклузије и различитости, толеранције и демократског учешћа;
  2. Промовисање знања о заједничком европском наслеђу и разноликости и
  3. Подршка развоју професионалних мрежа широм Европе.

Циљеви наше школе дефинисани су према Еразмус плану активности, који ће се будућим пројектима остварити. Циљеви су направљени према потребама наше школе. Суштински, односе се на:

  1. Прављење школске стратегије одрживог развоја;
  2. Афирмацију мултикултурализма и толеранције међу ученицима;
  3. Унапређење језичких компетенција ученика и
  4. Развијање дигиталне писмености и функционалне примене ИКТ-а код ученика и наставника.

Наредне четири године кључне су за реализацију Еразмус пројеката у нашој школи. Еразмус пројектима К121 – мобилности, у наредном периоду, биће обухваћено чак 36 наставника и 24 ученика. Циљ нам је да међународним пројектима унапредимо рад школе, усавршавањем компетентности наставника и едукацијом ученика. Само на тај начин успећемо да стремимо ка остварењу европских циљева.

Eразмус акредитација је плод тимског рада наставника  и менаџмента наше школе, након што је препознат успех К101  Еразмус пројекта  ,,Стварање подстицајне средине за учење”. Наша школа је једна од 12 школа у Србији која је добила јединствену прилику за унапређење образовно – васпитног процеса.