Мicrosоft Teams

Мicrosot Teams

У окружењу које се стално мења, нужно је да промене утичу и на школе. Традиционални начини рада се замењују новим концептима у којима значајну улогу имају информационо-комуникационе технологије. Оно што се може уочити у данашњим условима техничко-технолошког развоја јесте да су промене оно што се стално дешава. Како бисмо подржали процес дигитализације и преносили знање ученицима, неопходно је подржати и нове изазове које носи 21. век.

Платформа за учење „Microsoft Teams“ представља изазов у усавршавању, како за наставнике и учитеље, тако и ученицима пружа различите могућности похађања наставе. За рад на даљину, платформа „Microsoft Teams“ представља за ученика виртуелну учионицу. Овако организовани рад школе у условима рада на даљину, савладан је на обуци „Дигитализација школских процеса и активности“ од стране чланова Комисије за дигитализцију ОШ ,,Свети Сава” у Баточини.