Портал – Моја средња школа

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика 8. разреда

 

 Поштовани родитељи /старатељи ученика 8. разреда,

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу.

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

 

На порталу Моја средња школаhttps://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

 

Неопходно је да будете ауторизован корисник како бисте приступили самом порталу. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник, који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита,
  2. подношење приговора на резултате завршног испита,
  3. подношење електронске листе жеља,
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу.

 

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

 

Напомена: Све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ НА ПОРТАЛУ:

 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ