Међународни дан толеранције

Међународни дан толеранције

Међународни дан толеранције

Међународни дан толеранције обележава се 16. новембра широм планете. Овај дан подсећа нас да сви имамо право да будемо оно што јесмо.

Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање различитости у културама, обичајима, мишљењима, ставовима, религијској припадности, боји коже, тежини, висини, начину изражавања… Потребно је само прихватити да нисмо сви исти и да је лепота управо у томе. Ако је неко другачији од нас, он само може обогатити нашу свакодневицу.

Овим поводом Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања и Вршњачки тим, осмислили су бројне активности, са циљем да се пробуди свест свих нас о значају толеранције, међусобног уважавања и поштовања. Једна од активности било је и предавање чланова Вршњачког тима које је одржано ученицима трећег и четвртог разреда.     Предавање је протекло у лепој атмосфери, разговору, размени мишљења и пружању подршке да свако од нас треба да сачува своју посебност и да подржи друге у тој намери.