Материјал разредне наставе

Home / Материјал разредне наставе

Обележавање Светског дана хране -16. октобар

Бoјанка

Извор: Институт за јавно здравље Војводинe

Правилна исхрана

Извор: Институт за јавно здравље Војводинe

Прави правцати кувар

Извор: Институт за јавно здравље Војводинe

Препоруке у исхрани

Извор: Институт за јавно здравље Војводинe

Емитовани часови на РТС Планети – ПРВИ разред основне школе

Марија Радић, Енглески језик – Разумевање и давање једноставних упутстава и налога; изражавање припадања/неприпадања; бројеви до 10; основне боје; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; честитање празника, утврђивање; Емитовано: 29.01.2021. године

Оливера Ђокић, Математика – Веза сабирања и одузимања, утврђивање; Емитовано: 10.02.2021. године

Ана Бошковић, Математика – За толико већи број, обрада; Емитовано: 11.02.2021. године

Милијана Петровић, Свет око нас – Својства материјала, обрада; Емитовано:  11.02.2021. године

Светлана Милојевић, Математика – За толико већи број, утврђивање; Емитовано:  12.02.2021. године

Александра Стојановић, Математика – За толико мањи број,обрада; Емитовано: 17.02.2021. године

Милијана Петровић, Српски језик – Занимљиви текстови из енциклопедија и часописа за децу о Светом Сави, утврђивање; Емитовано: 17.02.2021. године

Милијана Петровић, Српски језик – Читање с разумевањем и писање кратког штампаног текста по диктату, утврђивање; Емитовано: 18.02.2021. године

Светлана Милојевић, Свет око нас – Научили смо у првом полугодишту, утврђивање; Емитовано: 18.02.2021. године

Емитовани часови на РТС Планети – ДРУГИ разред основне школе

Емитовани часови на РТС Планети – ТРЕЋИ разред

Емитовани часови на РТС Планети – ЧЕТВРТИ разред