Завршни испит

Завршни испит

Завршни и пријемни испит за упис у средњу школу, за школску 2022/2023. годину

Завршни и пријемни испит за упис у средњу школу, школске 2021/2022. године

Информација о терминима пријемних и завршних испита за упис у средње школе, школске 2021/2022. године

Опште информације о завршном испиту на крају 8. разреда

На крају 8. разреда ученици полажу завршни испит, тј. малу матуру, како би завршили основну школу.

Завршни испит процењује компетенције стечене у основној школи и састоји се од три теста:

  • матерњи језик,
  • математика и
  • комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија).

Коначни резултати испита су, заједно са просечном оценом ученика, потребни за упис у средњу школу, у складу са Законом о средњем образовању.

Други циљ завршног испита је да процени квалитет рада школе и наставника, као и тренутни статус и напредак образовног система. Свака школа добија извештај о резултатима завршног испита, који се могу користити за анализу повезаности између тих резултата и оцена ученика, за поређење са другим школама, као и за спољашњу евалуацију.

Пријемни испити

Ученици који желе да се упишу у посебне гимназије (нпр. математичке или филолошке гимназије) или уметничке школе (нпр. музичке или балетске школе), дужни су да полажу посебне пријемне испите који тестирају знање и способности релевантне за жељену школу.