Завршни испит за ученике VIII разреда

Завршни испит за ученике VIII разреда

Почетне активности за Завршни испит ученика VIII разреда, школске 2022/2023. године

У школској 2022/ 2023. години, ученици VIII разреда на крају школске године, полажу ЗАВРШНИ ИСПИТ и тиме завршавају основну школу.

Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста:

 • из предмета Српски језик и књижевност,
 • из предмета Математика и
 • из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија, Географија, Историја, Физика и Хемија.

Термини пробног завршног исита су:

 • Петак: 24. март 2023. године, од 13-15 часова – МАТЕМАТИКА
 • Субота – 25. март 2023. године, од 09-11 часова – СРПСКИ ЈЕЗИК и од 11.30-13.30 часова – Одабрани предмет (природне или друштвене науке)

Термини ЗАВРШНОГ ИСПИТА су:

 • Среда: 21. јун 2023. године, од 09-11 часова – СРПСКИ ЈЕЗИК
 • Четвртак: 22. јун 2023. године, од 09-11 часова – МАТЕМАТИКА
 • Петак: 23. јун 2023. године, од 09-11 часова – Одабрани предмет (природне или друштвене науке)

Број бодова – Тестови

Ученик може да оствари највише 40 бодова на тесту и то:

 • 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности,
 • 14 бодова на тесту из математике и
 • 12 бодова на трећем тесту

Број бодова – Успех у школи

 • Ученик може да оствари највише 60 бодова на основу општег успеха.
 • Израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха:

                                      (Успех VI-ог разреда + успех VII-ог разреда + успех VIII-ог разреда) ∙ 4

Пример: (5,00+5,00+5,00) ∙ 4 = 60

Пријава за завршни испит (ЗИ) преко портала Моја средња школа

Сви ученици који завршавају основну школу у овој школској години морају да се пријаве за полагање Завршног испита. Неопходно је да родитељ, односно други законски заступник, поднесе пријаву електронским путем преко портала Моја средња школа.

Рок је од 01. до 30. децембра 2022. године, када ће и бити омогућена електронска пријава на ЗИ преко портала МСШ, Моја средња школа

Пријава за завршни испит подразумева изјашњавање о предмету који ће ученици полагати у оквиру трећег теста.

Поред тога, за сваки тест се дефинише језик на коме се полаже, врста теста (стандардни или ИОП 2), као и евентуална прилагођавања (увећан фонт и брајево писмо).

Поред ове електронске пријаве, родитељима је дата могућност да у истом термину, пријаву за завршни испит поднесу и директно у школи.

Процедура пријаве за завршни испит директно у школи подразумева попуњавање образца од стране родитеља/дзз, на основу кога се пријава уноси на АП МСШ.

 • Пријавом на портал http://mojasrednjaskola.gov.rs/ родитељи/дзз могу да провере и већ унете податке о свом детету: шифра и школа ученика, основни подаци о ученику, подаци о образовању ученика, подаци о успеху ученика, као и рекапитулација образовања у виду бодова стечених успехом у ОШ, на Завршном испиту и по основу афирмативних мера.

Упутство за коришћење портала МСШ