Завршна фаза реконструкције школског комплекса ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу

Школски комплекс ОШ „Свети Сава“ у Бадњевцу

Основна школа „Свети Сава“ у издвојеном одељењу у Бадњевцу, ускоро ће бити једна од најмодернијих школа у Републици Србији. То са разлогом истичемо. Реконструкција школског комплекса и изградње помоћног објекта у ОШ „Свети Сава” Баточина, одељење у Бадњевцу, у завршној је фази ових дана. Пројекат је подразумевао потпуну реконструкцију старе школе, нове школе, зграде кухиње, школског дворишта, ограде и изградњу нове котларнице. Радови на овом комплексу у потпуно су оправдали су сручност, ефикасност и поштовање рокова, што говори о професионалном приступу и ангажовању у реализацији пројекта.

Све наведене активности и радове у пројекту, финансирала је Влада РС – Канцеларија за управљање јавним улагањима. Одобрени износ средстава, уложен у реконструкцју, износио је, укупно, 58 766 255. 36 динара, без ПДВ-а.

Пројекти, које финансира Канцеларија за јавна улагања, увек су предложени од стране локалних самоуправа, које су и гаранција да ће пројекат бити завршен. Тако је било и са овим пројектом. Општина Баточина конкурисала је код Канцеларије за јавна улагања и добила сагласност за реконструкцију школе у Бадњевцу.

На овај начин, очекивања свих нас који радимо у ОШ „Свети Сава“, ученика који похађају школу у Бадњевцу и свих становника у Баточини, нису изневерена. У нади да ће се овакви пројекти реализовати у скоријој будућности и у другим издвојеним одељењима ОШ „Свети Сава“, најпре у Брзану, извесни су већ у наредној школској години.