ЕРАЗМУС

ЕРАЗМУС + К1 пројекат „Стварање подстицајне средине за учење“

 

Пројекат „Стварање подстицајне средине за учење“ одобрен је у оквиру Еразмус + програма Европске Уније и Фондације Темпус. Пројекат наше школе заузео је прво место на листи пројеката, од 74 пријављене школе и 26 одобрених пројеката у оквиру К1 програма мобилности, за школску 2020/21. годину.

Пројекат К1 подразумева спровођење мобилности наставног и ненаставног особља наше школе у Италији, ради усавршавања ИКТ вештина и у Шпанији кроз посматрање на послу у школи „Хуан де Лануза“. Основни циљ обе посете јесте стварање подстицајне средина за учење за све ученике наше школе.

Током свог дугогодишњег рада, наша школа развила је одређене потребе, па ће реализација овог пројекта помоћи у њиховом испуњењу.

На основу испуњених потреба, реализацијом пројекта биће остварени следећи циљеви:

  1. Јачање професионалних компетенција наставника за ефикасније спровођење пројектне наставе;
  2. Оснаживање наставника за ефикасније спровођење интегративне наставе, нарочито у издвојеном одељењу где се изводи посебан облик ваннаставних активности Обогаћен једносменски рад, као и у издвојеним одељењима школе са неподељеним разредима;
  3. Оспособљавање наставника за адекватну употребу ИКТ-а у оквиру школског курикулума.

Како бисмо осигурали успех у усвајању савремених наставних трендова, пројектом је планирано више фаза: припремне активности, мобилност, имплементација и дисеминација.

Интернационализацијом школе отворићемо ново поглавље у њеном трајању. Функционално знање, ученик у центру наставног процеса, ефикасна и сврсисходна примена ИКТ-а у настави од стране свих учесника образовно-васпитног процеса, реализација иновативних наставних модела, само су неки од резултата које ће спровођење пројекта ,,Стварање подстицајне средине за учење“ донети нашој школи.

Временски оквир за реализацију пројекта је од 2. септембра 2020. до 1. новембра 2021. године, чиме ћемо, како је предвиђено, нашу школу унапредити у прави пример модерне школе која чврсто стоји на темељима традиције свесно загледана у будућност, за добробит свих учесника наставног процеса.

Учесници мобилности у прокејту ,,Стварање подстицајне средине за учење“

 

Реализација пројекта „Стварање подстицајне средине за учење“ који је одобрен у оквиру Еразмус+ програма Европске Уније и Фондације Темпус је отпочела! На основу конкурса изабрани су учесници мобилности.

Водећи се потребама школе и конкретним циљевима пројекта, изабрани су учесници који имају директне везе са областима на које се односи пројекат. За учешће у пројекту мобилности планирани су следећи профили учесника:

– директор;

– наставник математике и информатике;

– наставник српског језика и књижевности;

– наставник разредне наставе у издвојеном одељењу где се настава одвија по  принципу неподељене школе;

– два наставника који учествују у реализацији програма ,,Обогаћени једносменски рад“;

– наставник енглеског језика који предаје у разредној и предметној настави.

Пројектном мобилношћу желимо да помогнемо нашој школи да постигне боље резултате кроз стручно усавршавање наставника и директора, што ће довести до оснаживања свих учесника образовно-васпитног процеса. Пројектом су планиране две мобилности:

  1. Похађање курса „ICT Based Classes“

Место и време посете: Рим, 2 – 6. новембар 2020.

Курс доприноси модернизацији наставног рада и интегрисању ИКТ алата у школски програм чиме помаже наставницима да креирају безбедно виртуелно окружење подстицајно за учење. Наставници који ће оснажити своје компетенције за ефектну примену ИКТ-а су Марија Радић, професор енглеског језика и Марија Михајловић, професор српског језика.

  1. Посматрање на послу (job shadowing): Изабрана партнерска школа ,,Juan de Lanuza“ у Шпанији

Место и време посете: Сарагоса, фебруар 2021.

Изабрана партнерска школа реализује учење кроз пројекте, учење путем открића који стимулишу когнитивне процесе код деце, развија критичко мишљење и жељу за сазнањем. Учесници мобилности који ће унапредити своје компетенције на пољу организације интердисциплинарне и пројектне наставе су: др Снежана Ђорђевић, директорка школе;  Милан Милошевић, професор разредне наставе; Марија Јовић Стевановић, професор енглеског језика; Валентина Радевић, професор математике и Марија Милојевић, професор српског језика.

Радујемо се новим искуствима и могућностима да кроз имплементацију наученог оснажимо читав наставни кадар наше школе и тиме створимо подстицајну средину за учење, али и да стечена искуства и сазнања поделимо са бројним колегама из других школа кроз велики број дисеминационих активности.

,,Човек је утолико вреднији колико језика говори“

 

У мору наших народних мудрости нарочито се истичу оне о језику. Једна од њих гласи: ,,Човек је утолико вреднији колико језика говори“. Наставници наше школе које чека мобилност у оквиру пројекта ,,Стварање подстицајне средине за учење“ вредно раде у корист овој тврдњи.

Поменути пројекат одобрен је у оквиру Еразмус+ програма Европске Уније и Фондације Темпус. Једна група изабраних наставника своје професионално искуство прошириће у Шпанији, друга у Италији, али у понедељак, 5. октобра, заједнички су започели кратак курс основних знања енглеског језика. Захваљујући професорки енглеског језика у нашој школи, Наташи Васић, која је својом спремношћу да пренесе знање подстакла све на учење, главна фаза пројекта (мобилност) постала је лакша за реализацију.

Језичка припрема подразумева оснаживање компетенција наставника на пољу језичких вештина са циљем успешније комуникације са учесницима пројекта.

Курс се, на радост свих учесника, наставља и наредних дана, а услед приближавања термина мобилности, нестрпљење међу учесницима пројекта све је веће.