Временска динамика часова по данима

Временска динамика часова по данима

Временска динамика часова по данима

Школска 2021/22. година у складу са Календаром образовно-васпитног рада основне школе почиње, у среду, 1. 9. 2021. године. Часови се реализују у две смене, првој (преподневној) и другој (поподневној). Часови обавезне наставе у ПРВОЈ (преподневној) смени почињу сваког радног дана (понедељак-петак) у 7. 45 часова (за први и други циклус). Часови обавезне наставе у ДРУГОЈ (поподневној) смени почињу у 12. 30 часова за ученике другог циклуса (од 5. до 8. разреда), док за ученике првог циклуса (од 1. до 4. разреда) почињу у 13 часова.

Прве недеље септембра шкoлске 2021/22. године, у прву (преподневну) смену, у школама у којима је настава организована у две смене (Баточина и Брзан), крећу ученици другог циклуса (од 5. до 8. разреда), са почетком првог часа у 7. 45 часова. Ученици првог циклуса наставу у првој недељи септембра похађају у другој (поподневној) смени, од 13 часова. Промена смена похађања наставе врши се на недељном нивоу, смењивањем првог и другог циклуса.

Часови ће се реализовати према новом распореду звоњења, утврђеном и усвојеном за предстојећу школску 2021/22. годину.