Бадњевац

ОШ ,,Свети Сава” – Издвојено одељење у Бадњевцу

Основна школа у Бадњевцу основана је 1844. године. Иницијатор за њено оснивање био је свештеник Радован Божић. Први учитељ био је Јеврем Миљковић из Гложана. Према постојећим подацима за прво полугодиште у школској 1847. години, школа је имала 20 ученика.

У летопису бадњевачке цркве записано је: “Родитељи су за сваког ђака на месец давали у то доба 4 гроша и сваки ђак, како су седели редом по клупама, био је дужан да доноси сваког дана за учитеља ручак и вечеру, а још и по једна кола дрва за годину. “

После Јеврема, дошао је учитељ Радован Крстић. Када је 1848. године умро поп Радован, учитељ се уплаши да му неће платити погођено и напусти школу. Те године, отворила се школа у манастиру Грнчарица, те су бадњевачка деца тамо наставила школовање. Нека деца су касније ишла у школу, која се налазила у Сипићу.

Овакво стање је потрајало све до 1868. године, када је бадњевачка општина замолила Начелство среза лепеничког да се заузме код надлежних за дозволу отварања школе у Бадњевцу. Дана, 20. августа, Начелство извештава да је за школу припремљено све што треба и да Министарство може да постави учитеља. Први учитељ био је Милосав Дубонац. У Бадњевцу је 1892. године, подигнута нова школска зграда.

Школа је у школској 1956/57. години, коначно, прерасла је у осмогодишњу. Носила је име народног хероја Наде Наумовић. Нова школска зграда саграђена је 1965. године. Наиме, све до ове године, школа је имала само зграду старе школе. Због недостатка простора, ученици су били приморани да уче у просторијама Дома културе.

Нова школа имала је две учионице и две канцеларије. Купљена је комплетна опрема за све просторије у школи. Више није било проблема са недостатком простора за учење. Са новом школом, упоредо, коришћена је и стара школа. Чак и деца, из околних места, долазе у Бадњевац на школовање. 1970. године донета је одлука о изградњи школске кухиње. Са радом је почела 1971. године.

Од 1971. године школа у Бадњевцу је била припојена школи у Баточини. Добила је име „14. октобар“. Од тада, школа је радила као саставни део школе у Баточини. Већ, школске 1980/81. године, школи се враћа њено старо име „Нада Наумовић“ ​​и више није у саставу школе у Баточини. Због повећаног броја ђака, самим тим, и због недовољног школског простора, 1987. године почела је доградња спрата на новој школи. Школа је поново 1992. године припојена Баточини и променила је име у „Свети Сава“.

Данас, ова школа је једна од три осмогодишње школе на територији општине Баточина. Ученици, који похађају V, VI, VII и VIII разред из околних села (Жировница, Милатовац, Прњавор, Никшић) иду у Бадњевац у школу. Имају обезбеђен аутобуски превоз.

Занимљиво је да број ученика у бадњевачкој школи расте из године у годину, на радост свих нас.